1. Home
 2. Docs
 3. EticSoft Politika ve Pros...
 4. Yönetim Politikaları
 5. EticSoft İş Sürekliliği Politikası

EticSoft İş Sürekliliği Politikası

Gerekçe: EticSoft’un çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile birlikte faaliyet gösterdiği tüm süreç ve fonksiyonların sürekliliğini sağlamak.

Amaç: İş sürekliliğinin risklerini belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla sırasıyla değerlendirme, planlama, uygulama yapmak, eğitim ve farkındalık programları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak

Kapsam: Çalışma arkadaşlarımızın özlük hakları ve sağlıkları, ürün ve hizmetlerimizin kalite ve sürdürülebilirliği, ticari ve hukuki risklerin yönetimi, iş ortakları ve müşterilerimiz ile iş ilişkilerimiz, iletişim ve dokümantasyon yönetimimiz.

Yürürlük ve Yönetim: İş sürekliliği politikasına ait planlar, rehberler, prosedürler, duyurular ve etkinlikler oluşturularak yayınlanır, uygulanır.

Politikanın İlkeleri

 1. Kurumsallığın “yaptığını yazmak, yazdığını yapmak” şeklindeki tanımı gereği, politika, plan, prosedür, rehber ve rapor tipi belgeler içeren dokümantasyon envanterimizi oluşturmaya önem ve öncelik veriyoruz,
 2. “Şeffaflık” ilkemiz gereği yazılı belgelerimizi mümkün olan en üst düzeyde ve mümkün olan en açık şekilde yayınlıyoruz,
 3. “Geri bildirimlerle gelişme” ilkemiz gereği çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere iletişim kurduğumuz tüm müşteri ve iş ortaklarımızın katkılarına değer ve öncelik veriyoruz,

Politika Hedefleri

 1. İş sürekliliği kapasitemizi, ISO 22301 uluslararası standardına uygun şekilde geliştirmek,
 2. Faaliyetlerimizi ilgili yasalara, hukuki metinlere ve evrensel etik ilkelere uygun ve şeffaf şekilde sağlamak,
 3. Şeffaflık, güvenilirlik, kurumsallık ilkelerimiz ile ve kurumsal değerlerimizi korumak, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin bu değerlerimizin farkında olmasını sağlamak,
 4. Teknik, mühendislik ve ArGe süreçlerinin kalite standartları, iletişim kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetimini bilimsel referanslar ve endüstriyel standartlara uygun şekilde devam ettirmek,
 5. Bilgi Güvenliği Politikası, Olağanüstü Durum Prosedürü
 6. Doğal afet, kriz ve olağanüstü durumların risklerinin tespiti ve bu senaryolar için çalışan, müşteri ve iş ortaklarının sağlıklarının ve can güvenliklerinin korunması için gerekli planları hazırlamak,
 7. Mümkün olan tüm ürün ve servislerimizin felaket kurtarma, yedekleme senaryolarına hazırlanması ve uygulanması için çalışmalar yapmak,
 8. Ürün ve servislerimizin sürdürülebilir geliştirme, satış ve destek döngüsünün planlanması,
 9. Nitelikli iş gücü kaynaklarına erişebilmek, mevcut çalışma arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve kültürlerini arttırmasını teşvik etmek, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik konularda gelişmesini desteklemek ve yaşam kalitesini arttırmak için planlamalar yapmak,
 10. İş ortakları, müşteriler ve iş arkadaşlarımızın arasındaki iletişimin sağlıklı ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak,

Şeklindedir.